Głównej zawartości

Trwa realizacja robót budowlanych w ramach projektu pn.: „Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim”. Szkoła ma zostać docieplona jeszcze przed nadejściem zimy.

Remont II LO oparty jest na wykorzystaniu energooszczędnych rozwiązań. Pozwoli to ograniczyć straty ciepła, a co za tym idzie – zmniejszyć wydatki bieżące na utrzymanie szkoły. I chociaż termomodernizacja to podstawowy cel inwestycji, niewątpliwie istotną jego częścią jest również poprawa wyglądu zewnętrznej elewacji. Pełne efekty remontu będzie można dostrzec już niedługo – zakończenie prac jest planowane na listopad.

Dotychczas udało się ocieplić stropodachy i ściany, wymienić stolarkę okienną i drzwi zewnętrzne. Roboty objęły także izolację ścian poniżej terenu i modernizację instalacji centralnego ogrzewania.

Prace prowadzone są w ramach projektu współfinansowanego w ramach programu operacyjnego PL 04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014. Powiat Stargardzki pozyskał 1 003 350 zł dofinansowania, zabezpieczając dodatkowo w budżecie ponad 800 tysięcy złotych wkładu własnego.

Fot. Tadeusz Surma