Głównej zawartości

28 października o godzinie 12.00 rozpocznie się X sesja Rady Powiatu Stargardzkiego. Na początku Zarząd Powiatu przedstawi sprawozdanie ze swojej działalności od 30 września br. Następnie pod głosowanie poddanych zostanie siedem projektów uchwał.

Radni rozpatrzą następujące projekty:

-projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2014-2028,

-projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2015 rok,

-projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Stargardzkiego za rok szkolny 2014/2015",

-projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dot. nieruchomości przy ul. Ochronnej),

-projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dot. nieruchomości przy ul. A. Mickiewicza, działka nr 163/3),

-projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dot. nieruchomości przy ul. A. Mickiewicza, działka nr 163/5),

-projekt uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2015 r. SP WZOZ w Stargardzie Szczecińskim.