Głównej zawartości

O wynikach zewnętrznych egzaminów  szkół powiatu stargardzkiego rozmawiano podczas konferencji 4 listopada w Stargardzkim Centrum Kultury. Najistotniejsze były jednak nie same wyniki, ale ich analiza i interpretacja, które są punktem wyjścia dla podnoszenia efektywności kształcenia w przyszłości.

Spotkanie zorganizowane przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli cieszyło się dużym zainteresowaniem. Przybyli na nie nauczyciele, dyrektorzy szkół oraz przedstawiciele władz samorządowych.

Wicestarosta Iwona Wiśniewska przyznała, że ogłoszenie wyników to zawsze emocjonujący moment, na który wszyscy czekają z niecierpliwością. Dla samorządów, których rolą jest wspieranie szkół, wyniki to ważne źródło informacji.

Zanim przystąpiono do ich analizy, Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Sowa zwróciła uwagę na to, że każda szkoła jest inna, ma swoją specyfikę, środowisko. Patrząc na ostateczne efekty egzaminów trzeba więc brać pod uwagę wiele czynników, jak np. sytuacja rodzinna ucznia.

Wyniki egzaminów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych zaprezentowała przedstawicielka Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu. Następnie, dr Danuta Kierszka, wykładowczyni na WSH TWP w Szczecinie, w charyzmatycznym wystąpieniu opowiedziała o kompetencjach uczniów oraz nauczycieli we współczesnej szkole. „Dziecku należy dawać wolność – pozwalać mu dokonywać własnych wyborów, podejmować decyzje” – przekonywała. Na konferencji rozmawiano także o czynnikach warunkujących efekty nauczania i dobrych praktykach.

Fot. Tadeusz Surma