Głównej zawartości

W przeddzień Narodowego Święta Niepodległości wręczono nagrody uczestnikom Międzyszkolnego Przeglądu Plastycznego pt. „11 listopada – wolność w bieli i czerwieni”. Odbyło się to podczas wieczornicy zorganizowanej w Klubie Wojskowym 12 Brygady Zmechanizowanej w Stargardzie.

Był to już czwarty przegląd plastyczny zorganizowany przez 12BZ przy współudziale Starosty Stargardzkiego i Prezydenta Miasta. Wzięli w nim udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Każda szkoła mogła zgłosić po dwie prace o tematyce niepodległościowej. Organizatorzy poprzez konkurs chcą zachęcić dzieci i młodzież do zgłębiania wiedzy o historii Polski, a szczególnie jej drogi do odzyskania niepodległości.

W Klubie Wojskowym zebrali się laureaci konkursu, ich bliscy oraz ze strony organizatorów: Starosta Stargardzki Ireneusz Rogowski wraz z Wicestarostą Iwoną Wiśniewską, Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Sowa oraz Dowódca 12BZ  generał brygady Dariusz Górniak.

Laureaci konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody, m.in. tablety ufundowane przez Powiat Stargardzki. Wieczornicę wzbogacono o wspomnienia historyczne oraz występy artystyczne w wykonaniu dzieci i młodzieży z Klubu Wojskowego BZ.