Głównej zawartości

List intencyjny w sprawie współpracy naukowo-dydaktycznej pomiędzy Wydziałem Ekonomicznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie a Powiatem Stargardzkim został podpisany dziś w starostwie. W planach jest m.in. organizacja wykładów dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat na spotkaniu reprezentowali: Starosta Stargardzki Ireneusz Rogowski, Wicestarosta Iwona Wiśniewska, Członek Zarządu Powiatu Irena Agata Łucka oraz Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Jerzy Hernet. Ze strony szkoły wyższej obecni byli: Dziekan Bartosz Mickiewicz oraz Prodziekan ds. studenckich Arkadiusz Malkowski.

„Nauka w szkole i na studiach różnią się od siebie. Często uczniowie, którzy byli najlepsi w szkole, nie radzą sobie na pierwszym roku studiów” – mówił prodziekan. Wyjaśnił, że działania, które Wydział Ekonomiczny chce podjąć w ramach współpracy z Powiatem mają na celu przystosowanie uczniów do zmiany trybu nauczania. Dlatego też wśród zaproponowanych przedsięwzięć jest udział stargardzkiej młodzieży w projekcie „Akademia Menadżera”. Uczniowie będą uczestniczyć w cyklu wykładów. Dzięki temu nie tylko zobaczą jak wygląda tryb nauczania na studiach, ale również wzbogacą się o cenną wiedzę z zakresu: ekonomii, zarządzania oraz turystyki i rekreacji.

List intencyjny dotyczy również podejmowania współpracy w zakresie organizacji konferencji, seminariów, paneli dyskusyjnych, warsztatów i innych spotkań naukowo-badawczych w celu wymiany doświadczeń i rozwoju współpracy nauki z praktyką.