Głównej zawartości

Stargardzcy policjanci prowadzą warsztaty, w ramach których pracownicy ośrodków pomocy społecznej z powiatu stargardzkiego uczą się nawiązywania pierwszego kontaktu z podopiecznym w sytuacji kryzysowej i poznają metody rozładowywania napięcia w kontakcie z osobą konfliktową. Uczą się również podstaw samoobrony. 

W ubiegłym roku w Polsce odnotowano kilka sytuacji stwarzających zagrożenie dla pracowników socjalnych. Dlatego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Komendą Główną Policji wyszło z inicjatywą zorganizowania akcji na rzecz wzmocnienia ich bezpieczeństwa.

Pracownicy socjalni biorą udział w szkoleniach prowadzonych przez funkcjonariuszy poszczególnych jednostek. W Stargardzie odbył się już pierwszy cykl zajęć, w których swoją wiedzą dzielili się: policyjny psycholog, negocjator oraz funkcjonariusz prewencji. Docelowo ma zostać przeszkolonych niemal sto osób, które nabędą umiejętności oceny sytuacji i osób, nawiązania pierwszego kontaktu w sytuacji kryzysowej, a także panowania nad własnymi emocjami w skrajnie nerwowych sytuacjach.