Głównej zawartości

„Marzy jednak o tym, by świat lepszym był, by problemy ludzi rozpadły się w pył (…)” – słowa wiersza, jakim przywitano uczestników miejsko-powiatowych obchodów Dnia Pracownika Socjalnego doskonale oddały sens ich pracy. Pracy, która często przybiera postać misji społecznej.

21 listopada w Stargardzkim Centrum Kultury odbyła się uroczystość, podczas której podziękowano pracownikom jednostek zajmującym się wsparciem społeczno-socjalnym. Podczas spotkania wielokrotnie podkreślano ich ważną rolę: „Praca pracownika socjalnego to codzienne stawanie wobec ludzkiej bezradności i bezsilności, często krzywdy i bólu. Praca, która wymaga nie tylko wiedzy i umiejętności, ale również wyrozumiałości w obliczu ludzkich słabości oraz głębokiego przekonania, że nie można pozostawić osób potrzebujących pomocy samym sobie”.

Uroczystość uświetnił występ artystyczny dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Starosta Stargardzki Ireneusz Rogowski oraz Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Sowa podziękowali pracownikom ośrodków i domów pomocy społecznej, centrum pomocy rodzinie oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych. Kwiaty i listy gratulacyjne otrzymało ponad czterdzieści osób:

1. Pani Sylwia Tutak - Kierownik Miejsko–Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chociwlu
2. Pani Grażyna Koczot - Kierownik Miejsko–Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzanach
3. Pani Anita Ukleja - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolicach
4. Pani Mariola Hochhaus - Kierownik Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ińsku
5. Pani Romana Karpińska - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylance
6. Pani Jolanta Zygadło - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marianowie
7. Pani Mirosława Bazarko - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej Dąbrowie
8. Pani Danuta Bojarska – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie
9. Pani Anna Ładniak - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie
10. Pani Danuta Jaworska – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchaniu,
11. Pani Ola Stereńczak – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Dolicach
12. Pani Ewa Danicka – Pracownik socjalny Domu Pomocy Społecznej w Dolicach
13. Pani Sabina Katarzyniak – Pracownik socjalny Domu Pomocy Społecznej w Dolicach
14. Pani Katarzyna Pieszko - Pracownik socjalny Domu Pomocy Społecznej w Dolicach
15. Pani Irena Nawrocka – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie
16. Pani Monika Rygiel – Zastępca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie
17. Pani Iwona Wilińska – Kierownik Zespołu ds. Pieczy Zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie
18. Pani Ewa Jarosz - Pracownik socjalny w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie
19. Pani Aleksandra Szum – Lamla – Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie
20. Pani Alicja Warych – Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiatowym  Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie
21. Pani Agnieszka Kamyk – Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiatowym  Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie
22. Pani Marta Szewc – Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiatowym  Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie
23. Pani Jolanta Kawszyn – Dyrektor Centrum Obsługi Palcówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Stargardzie
24. Pani Dorota Truchaniec – Pracownik socjalny w Centrum Obsługi Palcówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Stargardzie
25. Pani Grażyna Pawłasek – Pracownik socjalny w Centrum Obsługi Palcówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Stargardzie
26. Siostra Assunta Sasadeusz – Moderator Stowarzyszenia Oaza Matki Bożej Bolesnej w Poczerninie
27. Pani Sylwia Raszke – Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stargardzie
28. Pan Kazimierz Nowicki – Przewodniczący Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Stargardzie Szczecińskim,
29. Pan Przemysław Momot – Kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej Centralna Kuchnia, ul. Broniewskiego 2 Stargard Szczeciński,
30. Pan Mariusz Cierpiał – Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Stargardzie
31. Pani Anna Cokan – Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Stargardzie
33. Pan Janusz Drosik – członek Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Stargardzie
32. Pani Izabela Sząber – Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dzwonowie
34. Pan Janusz  Tartanus – Prezes Stowarzyszenia Ludzi Bezdomnych  Samotnych  Matek z Dziećmi im. Judyma w Stargardzie
35. Pani Agnieszka Hołubowska – Dyrektor Centrum Socjalnego Caritas w Stargardzie
36. Pani Anna Walkiewicz – Kierownik Gminnego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Stargardzie
37. Pan Damian Maligłówka – Kierownik Schroniska dla bezdomnych mężczyzn w Stargardzie
38. Pani Joanna Łaskarzewska – Dyrektor Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie
39. Pani Magdalena Walczak – Kierownik Domu Dziennego Pobytu dla Osób Starszych w Stargardzie
40. Pani Urszula Rusin – Kierownik Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej Oddział  Zachodniopomorski Filia w Stargardzie Szczecińskim
41. Pan Zygmunt Pyszkowski – Prezes Zarządu Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Szczecinie
42. Pan Piotr Mync – Prezes Stowarzyszenia „Potrzebny Dom” w Stargardzie

Fot. Tadeusz Surma