Głównej zawartości

25 listopada odbyły się obrady XI sesji Rady Powiatu Stargardzkiego. Po stwierdzeniu quorum oraz przyjęciu protokołu z obrad poprzedniej sesji, radni przystąpili do głosowania nad projektami uchwał.

Starosta Stargardzki Ireneusz Rogowski przedstawił na początku sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu między sesjami od 29 października do 25 listopada. Sprawozdanie zostało przyjęte przez radnych w drodze głosowania, podobnie jak sześć pozostałych uchwał. Były to m.in. uchwały w sprawie: uchwalenia Programu współpracy Powiatu Stargardzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, a także w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywania oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.

W przerwie sesji radni uczestniczyli w otwarciu wystawy obrazów Krystyny Krawczyk, zorganizowanej w Starostwie Powiatowym.  

Fot. Tadeusz Surma