Głównej zawartości

Zarząd Powiatu Stargardzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 r. zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. Konkurs ma na celu wyłonienie jednej bądź kilku organizacji pozarządowych, które poprowadzą punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu stargardzkiego.

Informacje dotyczące otwartego konkursu ofert można uzyskać od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-16.00, w Starostwie Powiatowym w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Skarbowej 1, Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia pokój nr 07- 08 lub pod nr tel. 91 4804 923; 91 4804 809.

Pełna treść ogłoszenia oraz niezbędne załączniki do pobrania - poniżej.