Głównej zawartości

25 listopada w Szczecinie odbyła się uroczystość z okazji Prezentacji Kraju Związkowego Maklemburgia-Pomorze Przednie 2015 pod hasłem: „15 lat partnerstwa dla współpracy i rozwoju regionu”. Następnego dnia miała miejsce prezentacja gospodarcza „Specjaliści i kadra kierownicza – kształcenie i dokształcenie transgraniczne”. W wydarzeniu wziął udział Starosta Stargardzki Ireneusz Rogowski.

Prezentacja regionów jest cyklicznym wydarzeniem, które odbywa się od 1998 r. Podobnie jak w latach ubiegłych składała się z dwóch części: tematycznej konferencji oraz prezentacji gospodarczej. Spotkania takie odbywają się po obu stronach granicy (w ubiegłym roku w Greifswaldzie).

Tegoroczne spotkanie partnerskich regionów miało wyjątkowy charakter ze względu na jubileusz 15-lecia podpisania „Wspólnego Oświadczenia o współpracy transgranicznej między Województwem Zachodniopomorskim a Krajem Związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie”.

Goście konferencji przysłuchiwali się dyskusjom dotyczącym realizacji wspólnych projektów w zakresie opieki zdrowotnej, kształcenia, gospodarki i transportu. Zaproszeni specjaliści rozmawiali o kwestiach transgranicznej koncepcji poprawy bezpieczeństwa w SOM, stworzenia poradnika pomocy w nagłych wypadkach czy kolei metropolitalnej. Omówiono także przykłady transgranicznej współpracy w ramach kształcenia zawodowego, a także mechanizm funkcjonowania Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (jest to jedna z możliwych opcji działalności Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina). Drugiego dnia odbyła się prezentacja gospodarcza pt. „Specjaliści i kadra kierownicza – kształcenie i dokształcanie transgraniczne”.

Źródło: wzp.pl