Głównej zawartości

Zapraszamy do zgłaszania kandydatów w pracy Komisji Konkursowej w 2015 r., w celu dokonania oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Pełna treść ogłoszenia oraz formularz zgłaszania Kandydata – w załącznikach poniżej.