Głównej zawartości

We wtorek 1 grudnia rozpoczęła pracę Komisja Bezpieczeństwa i Porządku powołana na nową kadencję. Przed rozpoczęciem posiedzenia Starosta Stargardzki Ireneusz Rogowski wraz z Członkiem Zarządu Powiatu Ireną Agatą Łucką podziękowali za pracę członkom komisji poprzedniej kadencji, a następnie wręczyli nowe akty powołania.

W większości skład komisji się nie zmienił. Przewodniczącym jest starosta, natomiast pozostałe osoby to: Radna Powiatu Stargardzkiego Ewa Węgielnik, Radny Powiatu Stargardzkiego Adam Kalinowski, Zastępca Prezydenta Miasta Rafał Zając, Radny Powiatu Stargardzkiego Sławomir Rutkowski, Komendant Straży Miejskiej w Stargardzie Wiesław Dubij, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Stargardzie Sławomir Hancewicz oraz Naczelnik Sekcji Prewencji KPP w Stargardzie Arkadiusz Rutkowski. Ponadto, w pracach komisji będzie brała udział Zastępca Prokuratora Rejonowego w Stargardzie Joanna Kawalec.

Na wtorkowym posiedzeniu komisja głosowała nad przyjęciem projektu budżetu Powiatu w części dotyczącej porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na 2016 r.