Głównej zawartości

Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych 4 grudnia w Stargardzkim Centrum Kultury odbyła się uroczysta gala. Była ona okazją do wymiany doświadczeń i rozmów na temat sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce.

Spotkanie zainaugurował występ artystyczny w wykonaniu Orkiestry Vita Activa z Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym z Gdańska. Koncert był najlepszym dowodem na to, że niepełnosprawność nie musi być przeszkodą w rozwijaniu swoich pasji. Istniejąca od 1995 roku orkiestra powstała w ramach aktywizacji życiowej osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. W grze wspierają ich również rodzice, wolontariusze i pracownicy stowarzyszenia. Występ odbył się pod batutą dyrygentki Mirosławy Lipińskiej.

Po ich występie przewodniczący zarządu stargardzkiego koła PSOUU Kazimierz Nowicki opowiedział o efektach działalności w 2015 roku. Do form działalności stowarzyszenia należą m.in.: warsztaty terapii zajęciowej, środowiskowy dom samopomocy, zakład aktywności zawodowej czy też turnusy rehabilitacyjno-rekreacyjne.

Podczas uroczystości podziękowano osobom, które na co dzień pracują z niepełnosprawnymi intelektualnie. Srebrną Odznaką Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego wyróżniono Przemysława Momota, kierownika Zakładu Aktywności Zawodowej „Centralna Kuchnia”.

Nie zabrakło też podziękowań i wielu życzliwych słów od gości do organizatorów piątkowego spotkania – stargardzkiego koła PSOUU. Powiat Stargardzki reprezentowała Wicestarosta Iwona Wiśniewska.

Fot. Tadeusz Surma