Głównej zawartości

Członek Zarządu Powiatu Stargardzkiego – Pan Adam Chrałowicz uczestniczył w dniach 3 i 4 grudnia br. w XIII Forum Rolników Ekologicznych w Barzkowicach. Forum zorganizowane zostało przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach oraz Zachodniopomorski Oddział Stowarzyszenia Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi EKOLAND.

Pierwszy dzień konferencji poświęcony była tematyce: rolnictwa ekologicznego, zdrowej żywności oraz jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych. Ponadto uczczono 10-lecie Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi EKOLAND oraz zaprezentowano rys historyczny działalności Stowarzyszenia.
Drugiego dnia konferencji odbyło się spotkanie Rady do Spraw Rolnictwa Ekologicznego i Sprzedaży Bezpośredniej.