Głównej zawartości

Wieloletnią tradycją I Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim stało się organizowanie Święta Patrona Szkoły. Konkurs poezji Adama Mickiewicza jest jego ważną częścią oraz doskonałą okazją do spotkania się różnych środowisk szkolnych przy dziełach wieszcza.

9 grudnia w I Liceum Ogólnokształcącym po raz kolejny przeprowadzony został konkurs recytacji poezji Adama Mickiewicza. Hasłem spotkania były słowa wieszcza:

Lubię poglądać wsparty na Judahu skale,
Jak śpienione bałwany to w czarne szeregi
Ścisnąwszy się buchają, to jak srebrne śniegi
W milijonowych tęczach kołują wspaniale.
- obraz natury w twórczości Adama Mickiewicza.
   
W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz powiatowych i miejskich: Wicestarosta Iwona Wiśniewska, Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym Jerzy Hernet oraz Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji w Urzędzie Miejskim Ewa Onderek. Gospodarzem spotkania był Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego Andrzej Albrewczyński.   

Konkurs przeprowadzony został w dwóch kategoriach: poezji śpiewanej i recytacji. Zgłosiło się 17 uczestników. Oddzielnie oceniani byli uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Uczestników konkursu oceniało jury: Małgorzata Adamczyk, Agnieszka Ogórkiewicz, Beata Podleśna.

W kategorii szkół podstawowych:
•    I miejsce zajęła Nel Kawczyńska ( Szkoła Podstawowa nr 7; opiekun:  Elżbieta Woźniak ),
•    II miejsce - Natalia Kaczmarek ( Szkoła Podstawowa nr 5; opiekun:  Renata Nowak ),
•    III miejsce - Anna Rybak ( Szkoła Podstawowa w Chociwlu; opiekun: Magdalena Lato).
W kategorii szkół gimnazjalnych:
•    I miejsce zajęła Michalina Jakubiak ( Gimnazjum nr 3; opiekun:
pani Małgorzata Liwosz-Rogozińska),
•    II miejsce ex aequo: Małgorzata Biernacka ( Gimnazjum Katolickie; opiekun:
pani Elżbieta Kalisiak-Kikut) i Anna Pęciak ( Gimnazjum nr 2; opiekun: Anna Lesner)
•    III miejsce - Wiktoria Kisiel (Gimnazjum w Chociwlu; opiekun: pani Beata Radgowska)
W kategorii szkół ponadgimnazjalnych:
•    I miejsce zajęła Irmina Pisarek ( I Liceum Ogólnokształcące; opiekun: Małgorzata Piętka)
•    II miejsce - Karolina Matysiak ( II Liceum Ogólnokształcące; opiekun: Bożena Waszak)
W kategorii poezji śpiewanej:
•    I miejsce zajęła Aleksandra Spodniewska  ( I Liceum Ogólnokształcące; opiekun:
Dorota Steinbach-Kłusek),
•    II miejsce - Kinga Klejdysz ( Gimnazjum nr 4; opiekun: Edyta Osenka),
•    III miejsce - Magdalena Łukowska ( Zespół Szkół nr 2; opiekun:
Katarzyna Działoszewska-Rozbiegalska).

Nagrody dla laureatów konkursu ufundowali: Starosta Stargardzki i Prezydent Miasta.

Dla uczestników przygotowana została kawiarenka, a wieczorny koncert poezji przy świecach zyskał dodatkową oprawę dzięki uczniom I LO, którzy grali muzykę klasyczną. Byli to: Magdalena  Makrzanowska, Zuzanna Konopczyńska, Piotr Korzeniowski.

Konkurs przygotowany i przeprowadzony został przez: Agnieszkę Ogórkiewicz i Beatę Podleśną. Spotkanie prowadzili uczniowie I LO: Zuzanna Matysiak i Piotr Linkowski.

Fot. Tadeusz Surma