Głównej zawartości

Dobiegł końca 16. Maraton Pisania Listów - światowa akcja organizowana co roku przez Amnesty International w obronie praw niesłusznie skazanych i przetrzymywanych w więzieniach. Do pisania listów włączył się Zespół Szkół Budowlano-Technicznych. Ostatecznie zebrano ich aż 812!

Otwórz gazetę dowolnego dnia i znajdziesz historię, że gdzieś ktoś siedzi w więzieniu, kogoś torturują, ktoś jest skazany na śmierć za przekonania lub wyznawaną religię. Czytelnik ma poczucie chorej niemożności. Ale jeśli te uczucia wielu ludzi połączyć, coś skutecznie może być zrobione.
/Peter Benenson – brytyjski prawnik, założyciel Amnesty International/

Maraton Pisania Listów ma na celu popularyzację wiedzy o wolności i prawach człowieka oraz zwrócenie uwagi społeczeństwa na fakt, że wspólne działania w obronie osób, wobec których te prawa zostały naruszone, przynoszą pozytywne efekty. Wiadomości o akcji docierają do biur rządów, do cel więzionych, do ich domów. Już wiele osób, w sprawie których odbył się Maraton Pisania Listów, odzyskało wolność. W tym roku apele o uwolnienie niesłusznie skazanych dotyczyły dziesięciu osób z różnych stron świata.

Zespół Szkół Budowlano-Technicznych w Stargardzie Szczecińskim włączył się w działania Amnesty International i w dniach 7-10 grudnia zorganizował akcję u siebie. Listy pisali zarówno uczniowie „Budowlanki” jak i innych zaproszonych szkół z powiatu stargardzkiego. W Maratonie Pisania Listów wzięli również udział: Starosta Stargardzki Ireneusz Rogowski, Wicestarosta Iwona Wiśniewska i Członek Zarządu Powiatu Irena Agata Łucka.

Fot. ZSB-T / T. Surma