Głównej zawartości

W dniu 15 grudnia odbyła się kolejna akcja poboru krwi pod hasłem „Młoda Krew Ratuje Życie” w Zespole Szkół Nr 1 w Stargardzie Szczecińskim –  dzięki uprzejmości Dyrektora Szkoły Tomasza Korytkowskiego, nauczycielki Agnieszki Dyczko oraz pielęgniarki Wiesławy Kaszuby.

Rejonowa Rada HDK PCK zorganizowała akcję poboru krwi do celów leczniczych. Do akcji zgłosiło się 52 uczniów. Po badaniach lekarskich zakwalifikowało się 44 uczniów, którzy oddali razem 19800 ml krwi. W tym gronie było 7 uczennic, a także 23 osoby oddające krew po raz pierwszy.

Młodzież odwiedziła w imieniu Starosty Stargardzkiego Ireneusza Rogowskiego – patrona akcji –  Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia w Starostwie Powiatowym Małgorzata Złotek.

Akcję przeprowadzili członkowie Rejonowej Rady HDK PCK pod przewodnictwem Jerzego Bochenka we współpracy z Renatą i Marianem Wojtakajtis oraz Andrzejem Łoniem.

Poboru krwi dokonała Terenowa Stacja Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa ze Szczecina.

Tekst: RRHDK PCK
Fot. Tadeusz Surma