Głównej zawartości

W dniu 21 grudnia br. przedstawiciele: środowisk administracji rządowej i samorządowej województwa zachodniopomorskiego, gospodarki, nauki, kultury, oświaty, ochrony zdrowia, służb mundurowych, Kościoła oraz konsulowie honorowi i parlamentarzyści, spotkali się na uroczystym spotkaniu wigilijnym w Arcybiskupim Wyższym Seminarium Duchownym w Szczecinie.

Powiat Stargardzki reprezentowali: Przewodnicząca Rady Miejskiej - Pani Agnieszka Ignasiak, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Pan Zdzisław Wilk oraz Starosta Stargardzki – Pan Ireneusz Rogowski. Organizatorami spotkania w porozumieniu z Metropolitą Szczecińsko-Kamieńskim ks. Arcybiskupem Andrzejem Dzięgą byli: Wojewoda Zachodniopomorski, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego i Prezydent Miasta Szczecin.