Głównej zawartości

„Nieumiejętne używanie środków pirotechnicznych może stwarzać zagrożenie dla życia, zdrowia oraz mienia. Kupując fajerwerki, sprawdzajmy ich termin ważności, uważnie czytajmy zalecenia producenta dotyczące ich obsługi. Nie kupujmy fajerwerków przeterminowanych bądź wycofanych z obiegu” – ostrzega Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie.

Policjanci przypominają o podstawowych zasadach bezpieczeństwa podczas korzystania z takich wyrobów:

„Zanim zaczniemy używać fajerwerków przypomnijmy sobie o podstawowych zasadach zachowania bezpieczeństwa. W szczególności, nie pozwalajmy naszym dzieciom samodzielnie kupować fajerwerków, a tym bardziej nie pozwalajmy na ich samodzielne używanie. Przy ich „odpalaniu” postępujmy zgodnie z zaleceniami producenta. Jeżeli dany fajerwerk jest na kijku nie trzymajmy go w ręku, przy odpalaniu wbijmy go w ziemię lub włóżmy do butelki. Po odpaleniu petardy nie czekajmy, odrzućmy ją, aby nie wybuchła zbyt blisko nas, jeżeli nie odpaliła, nie majstrujmy przy niej, bezpieczniej będzie ją wyrzucić i wziąć następną. Równie ważne jest, aby nie używać fajerwerków, będąc pod wpływem alkoholu, a także, aby nie odpalać ich w domu bądź na balkonie. Przypominamy, że obowiązuje całkowity zakaz sprzedaży materiałów pirotechnicznych dzieciom i młodzieży do lat 18. Pamiętajmy, że wyroby pirotechniczne przeznaczone do sprzedaży powinny zawierać oznaczenia takie jak: nazwa produktu, nazwa i adres producenta oraz polska instrukcja obsługi".

Stargardzcy policjanci zapowiadają kontrole punktów sprzedaży wyrobów pirotechnicznych, znajdujących się na terenie powiatu. Będą sprawdzać, czy sprzedawcy mają stosowne zezwolenia, czy produkty mają odpowiednie instrukcje, a także czy punkty są wyposażone w podręczny sprzęt gaśniczy.

Kwestię używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa zachodniopomorskiego reguluje Rozporządzenie Porządkowe Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 grudnia 2015 roku.

Fot. T. Surma