Głównej zawartości

„Spotkaliśmy się dziś, aby podsumować projekt, dzięki któremu zmieniliśmy kolejną szkołę z powiatu stargardzkiego. Zmieniliśmy ją nie tylko wizualnie, ale także pod kątem poprawy efektywności energetycznej” – tymi słowami Starosta Stargardzki Ireneusz Rogowski przywitał uczestników konferencji zwieńczającej realizację projektu termomodernizacji II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie.

W sierpniu ubiegłego roku Powiat Stargardzki podpisał umowę o dofinansowanie na kwotę 1 003 350 zł, pochodzącego z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wkład własny samorządu wyniósł 675 260 zł.

Podczas konferencji w starostwie podsumowano efekty projektu, którego podstawowym celem była poprawa efektywności energetycznej. Dyrektor Wydziału Zamówień i Inwestycji Kamila Wójcik opowiedziała o zrealizowanych pracach, a także o tym, do czego przyczyni się projekt. A jest to m.in.: zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez redukcję zużycia energii, zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku, poprawa estetyki. Mniejsze straty ciepła w budynku będą możliwe dzięki lepszej izolacyjności, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, nowej instalacji c.o. i montażu systemów zarządzania energią w budynku.

Wicestarosta Iwona Wiśniewska przyznała, że realizacja projektu nie należała do najłatwiejszych, biorąc pod uwagę wielkość budynku z 1964 roku. „Teraz warto poszukać kolejnych środków na zagospodarowanie dużego terenu wokół szkoły” – powiedziała.

Dyrektor II LO Andrzej Kałuża podziękował za to, że podczas realizacji projektu, uwzględniano uwagi ze strony szkoły, tym samym, stawiając na pierwszym miejscu funkcjonalność budynku. Dodał także, że wiosną młodzież planuje upiększenie zielonego terenu przy szkole.

Fot. Tadeusz Surma; Powiat Stargardzki

II LO po termomodernizacji w obiektywie T. Surmy: