Głównej zawartości

W grudniu 2015 roku odbyło się uroczyste wręczenie nagród Ministra Edukacji Narodowej. Wśród nagrodzonych znalazła się Jolanta Stępczyńska – nauczycielka Zespołu Szkół  nr 2 w Stargardzie.

- Gratuluję Państwu wszystkich dotychczasowych osiągnięć i znalezienia się w gronie najlepszych z najlepszych – tak powitała wszystkich przybyłych nagrodzonych Zachodniopomorska Kurator Oświaty.

Minister Edukacji Narodowej w swoim przemówieniu zwróciła uwagę na ogromną rolę  nauczycieli w  procesie edukacji i strukturze organizacyjnej oświaty, wagę zawodu nauczyciela i związanych z nim wartości, które służą całemu społeczeństwu.

- Nauczyciel to niezwykły człowiek, który musi mieć wiele umiejętności. Jesteście Państwo pedagogami, psychologami, organizatorami, menedżerami, często też stajecie się członkami rodziny, okazując wsparcie dzieciom i rodzicom, którzy takiej pomocy z różnych względów potrzebują. Jesteście przykładem otwartości na zmieniającą się rzeczywistość. Stajecie się wzorem, mentorami i mistrzami, którzy swoimi umiejętnościami potrafią dzielić  się z innymi – podkreśliła minister Anna Zalewska.

Uczniowie, których uczy i przygotowuje do konkursów Pani Jolanta Stępczyńska, osiągają liczne sukcesy edukacyjne. Najważniejsze z nich – na szczeblu regionalnym i ogólnopolskim – to:

- 2015 r. Jakub Malinowski, uczeń klasy 3L, został finalistą Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej organizowanej przez WSL w Poznaniu pod patronatem MEN, a Roksana Jakóbczak z klasy 2L zajęła I miejsce w XLIV Ogólnopolskim Konkursie Statystycznym organizowanym pod patronatem Prezesa GUS,
- 2014 r. Kinga Janik z klasy 3L1 zajęła III miejsce w XLIII Ogólnopolskim Konkursie Statystycznym organizowanym przez GUS,
- 2013 r. Konrad Bachanek z klasy 4L zajął II miejsce w XLII Ogólnopolskim Konkursie Statystycznym organizowanym przez GUS, a Eliza Kędzierska zajęła I miejsce w X Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Moja Szkoła w Unii Europejskiej – edycja Akademia Młodego Dyplomaty”. Uczniowie Zespołu Szkół nr 2 współpracując z Panią Jolantą Stępczyńską czwarty raz zostali laureatami tego konkursu zajmując na etapie centralnym III miejsce w 2005 r., II miejsce w 2006 r. oraz I miejsce w 2010 r.,
- 2012 r. Justyna Zięba oraz Konrad Bachanek z klasy 3L zajęli kolejno II i III miejsce w XLI Ogólnopolskim Konkursie Statystycznym organizowanym przez GUS, a w 2011 roku w tym samym konkursie w edycji XL Katarzyna Chudzińska z klasy 2L zajęła I miejsce,
- 2011 r. Katarzyna Chudzińska, Justyna Kaczmarek i Alicja Więcek zajęły II miejsce w woj. zachodniopomorskim w IX edycji programu - Moja szkoła w Unii Europejskiej, a projekt przedsiębiorczej grupy Asa Kompetencji opracowany pod kierunkiem p. Stępczyńskiej w rankingu 73 projektów zajął I. miejsce w woj. zachodniopomorskim i I miejsce w Polsce.