Głównej zawartości

Starosta Stargardzki Ireneusz Rogowski oraz Członek Zarządu Powiatu Adam Chrałowicz spotkali się dziś z wójtami, burmistrzami gmin oraz zastępcą prezydenta miasta. Było to kolejne z comiesięcznych zebrań, organizowanych w celu omówienia bieżącej działalności samorządów w powiecie.

Ostatnie spotkania odbywały się w poszczególnych gminach. Dziś włodarze gmin przyjechali do Starostwa Powiatowego w Stargardzie. Tradycyjnie, rozmawiano o bieżących sprawach i problemach. Omówiono także planowane inwestycje drogowe oraz możliwości pozyskania na nie dofinansowania. Jednym z najważniejszych tematów poruszonych podczas spotkania były punkty bezpłatnej pomocy prawnej, które działają w powiecie od początku stycznia tego roku. Obecnie jest ich pięć – w Stargardzie, Dolicach, Chociwlu, Dobrzanach i Ińsku. Włodarze pozostałych gmin przyznali, że takie punkty mogłyby być przydatne również na ich terenie. Starosta obiecał przyjrzeć się możliwości „przeniesienia” i wykorzystania części godzin usług prawnych w pozostałych gminach.