Głównej zawartości

Na strzelnicy sportowej Stargardzkiego Klubu Strzeleckiego „LEGION” w Bielkowie ćwiczyli dziś uczniowie klasy o profilu bezpieczeństwo publiczne II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie.

Zajęcia praktyczne ze strzelania bronią palną poprzedziło szkolenie teoretyczne. Instruktorzy wytłumaczyli młodzieży jak posługiwać się bronią, aby trafić do celu i jednocześnie zachować wszystkie procedury bezpieczeństwa. Szkolenie z zakresu zasad bezpieczeństwa, budowy i sposobu działania broni palnej oraz praktyczny trening strzelecki przeprowadzili doświadczeni instruktorzy z wieloletnim stażem w służbach mundurowych – członkowie SKS „LEGION” oraz stargardzkiego LOK. Szkoleniu przyglądała się Irena Agata Łucka – Członek Zarządu Powiatu Stargardzkiego.


Fot. Tadeusz Surma