Głównej zawartości

Od wielu lat Powiat Stargardzki wspólnie z Miastem Stargard organizują w styczniu tzw. spotkanie noworoczne. Wydarzenie jest okazją do podsumowania minionego roku – działań i inwestycji podjętych przez samorządy, a także do rozmów o planach na przyszłość. W tym roku spotkanie odbyło się 15 stycznia w Stargardzkim Centrum Kultury.

Gospodarzami spotkania byli: Starosta Stargardzki Ireneusz Rogowski oraz prezydent Miasta Stargard Sławomir Pajor. Wśród zaproszonych gości znaleźli się samorządowcy z województwa zachodniopomorskiego, radni miejscy i powiatowi, przedstawiciele duchowieństwa, służb, instytucji  i jednostek organizacyjnych. Spotkanie uświetnił koncert Stargardzkiej Orkiestry Jazzowej.

Skrót najważniejszych wydarzeń i inwestycji, zarówno w mieście jak i powiecie, można było zobaczyć w dwóch – specjalnie przygotowanych na tę okazję - filmach. O podsumowanie 2015 roku pokusili się także gospodarze spotkania – starosta i prezydent.

- Miejsko-powiatowe spotkania noworoczne to już nasza mała, lokalna tradycja, która pozwala przyjrzeć się temu co, nam – samorządom – udało się zdziałać w minionym roku. – powiedział na wstępie starosta. Następnie przypomniał o najważniejszych przedsięwzięciach podjętych przez Powiat.

W 2015 roku nie brakowało działań wzmacniających bezpieczeństwo w powiecie stargardzkim. Samorząd sfinansował m.in. kolejne turnusy policjantów w Stargardzie, zakupił analizator do wykrywania narkotyków na potrzeby KP Policji, dofinansował zakup wozu strażackiego dla OSP Żarowo, a także organizował lub współorganizował szereg akcji i kampanii społecznych związanych z bezpieczeństwem, skierowanych do mieszkańców w różnym wieku.

Wiele zrobiono także na rzecz profilaktyki zdrowotnej. Powiat otrzymał wyróżnienie Marszałka Województwa za zaangażowanie i prowadzenie działań na rzecz profilaktyki nowotworowej na terenie powiatu. Przyznano mu tytuł lidera profilaktyki nowotworowej. Ponadto, stargardzki szpital wzbogacił się o kolejny, nowoczesny sprzęt, podnoszący jakość świadczonych w nim usług.

Udało się ponadto zrealizować kolejne ważne inwestycje, jak na przykład termomodernizacja II Liceum Ogólnokształcącego, Komendy Straży Pożarnej czy przebudowy dróg: Limanowskiego w Stargardzie i blisko 2,5-kilometrowego odcinka drogi prowadzącego do Kolina.

W 2015 roku otwarto edukacyjną bazę ekologiczną Bobrowa Polana przy ul. Reymonta w Stargardzie. W ramach projektu realizowanego przez Powiat Stargardzki (dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie), bazę wyposażono m.in. w wiatę z ławostołem, mównicą i oświetleniem solarnym do prowadzenia zajęć edukacyjnych, tablicę z mapą poglądową terenu i różą kierunków, tablice dydaktyczne i interaktywne, stojaki na rowery oraz Leśną Edukacyjną Ścieżkę Zdrowia.

Mieszkańcy powiatu brali również udział w wielu konkursach, imprezach kulturalnych i sportowych jak: Jesienny Jazz, Powiatowy Zjazd Gwiaździsty, Zlot Pojazdów Militarnych „Czerwone Lotnisko”, Zlot Pojazdów Zabytkowych, Barzkowickie Targi Rolne, Ińskie Lato Filmowe, Maraton MTB dookoła jeziora Miedwie i wielu innych.

- Szanowni Państwo, przed nami nowy 2016 rok - nowe plany i wyzwania. Kolejne działania, które wymagają ciężkiej pracy, a przede wszystkim – współpracy. I właśnie tego życzę sobie oraz Państwu w tym nowym roku – abyśmy potrafili ze sobą rozmawiać, współpracować i działać na rzecz dobra wszystkich mieszkańców. – powiedział na koniec starosta.

Fot. Tadeusz Surma