Głównej zawartości

Dziś w starostwie odbyło się spotkanie podsumowujące akcje krwiodawstwa w 2015 roku, prowadzone przez kluby HDK PCK i szkoły ponadgimnazjalne w powiecie stargardzkim. Starosta Ireneusz Rogowski podziękował krwiodawcom za dzielenie się „jednym z najpotężniejszych leków”.

Starosta wręczył listy gratulacyjne: Przewodniczącemu Rejonowej Rady HDK PCK w Stargardzie Jerzemu Bochenkowi – za szczególne zaangażowanie w przygotowanie i prowadzenie otwartych akcji poboru krwi w szkołach „Młoda Krew Ratuje Życie” oraz Prezesowi Strażackiego Klubu HDK PCK „Płomyk” przy KP PSP w Stargardzie i członkom Klubu za organizację akcji krwiodawstwa.

Starosta zaprezentował zgromadzonym Odznakę Honorową PCK, którą przyznano Powiatowi Stargardzkiemu w uznaniu zasług dla Polskiego Czerwonego Krzyża. 

Następnie wręczono podziękowania od Dyrektora Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ dla Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego Andrzeja Albrewczyńskiego za propagowanie idei krwiodawstwa. Takie podziękowania otrzymali także dyrektorzy pozostałych szkół ponadgimnazjalnych z powiatu stargardzkiego podczas Powiatowych Obchodów Dni Honorowego Krwiodawstwa 27 listopada.

Starosta Stargardzki wraz z Członkiem Zarządu Powiatu Adamem Chrałowiczem pogratulowali wszystkim krwiodawcom i organizatorom akcji. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń i rozmów o planach na 2016 rok. 

Fot. Tadeusz Surma