Głównej zawartości

Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie podsumował inwestycje drogowe na terenie powiatu stargardzkiego, zrealizowane w 2015 roku. Do najważniejszych należało niewątpliwie przebudowanie ulicy Limanowskiego w Stargardzie i kolejnego odcinka między Stargardem a Dolicami.

Nowa nawierzchnia jezdni i chodników, niemal dwukrotnie więcej miejsc parkingowych i ruch jednokierunkowy – to efekty przebudowy ulicy Limanowskiego w Stargardzie. Inwestycja Powiatu Stargardzkiego miała na celu przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa w pobliżu szkół. Prace prowadzono na odcinku od skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego do skrzyżowania z ulicą Brzozową. Koszt inwestycji to ponad 760 tysięcy złotych (z dofinansowaniem Miasta Stargard).

Kolejną inwestycją Powiatu było zadanie pod nazwą: „Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard Szczeciński - Witkowo - Dolice - do granic powiatu. Wykonanie odcinka drogi od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1775Z do miejscowości Kolin – część etapu B”. W ramach zadania wykonano przebudowę drogi na odcinku o długości 2454 m, pobocza ulepszonym kruszywem oraz destruktem bitumicznym na całej długości odcinka o szerokości 1,25 m, zjazdy do przyległych nieruchomości z mas mineralno-bitumicznych wraz z ewentualnymi przepustami pod zjazdami oraz oznakowanie poziome i pionowe. Wartość tej inwestycji to ponad 3 miliony złotych. 1,5 mln zł dofinansowania uzyskano z budżetu Państwa, a blisko 700 tysięcy z Gminy Dolice.

W Bralęcinie wykonano nowy chodnik z kostki brukowej-betonowej o powierzchni 589 m kw. na dł. 410 metrów. Wykonano tam również zjazdy o pow. 166 m kw. Wartość całkowita zadania inwestycyjnego wyniosła 150 tysięcy złotych, z czego blisko 75 tys. zł wyniosła dotacja Gminy Dolice.

Nowy chodnik o powierzchni ponad 480 m kw. na długości 289 metrów wraz ze zjazdami wykonano również w Brudzewicach. Kosztowało to ponad 90 tysięcy zł. 45 tysięcy przekazała Gmina Suchań.


 
W Chlebowie wykonano nowy chodnik na długości 207 metrów oraz zjazdy o powierzchni 61 m kw. o łącznej wartości 72 tys. złotych.  Dotacja Gminy Stara Dąbrowa wyniosła 36 tys. zł.

W Klępinie wybudowano chodnik  na długości 231 m oraz zjazdy z kostki brukowej-betonowej o pow. 108,80 m kw. Wartość tego zadania inwestycyjnego to 60 tys. zł, z czego dotacja Gminy Stargard wyniosła połowę.

Nowy chodnik powstał również w Szadzku. Kostkę brukową-betonową położono na blisko 550 metrach kwadratowych. Kosztowało to blisko 113 tys. zł. 56 tysięcy na ten cel przekazała Gmina Dobrzany.

Kolejny chodnik na powierzchni 570 m kw. ze zjazdami powstał w Ińsku w ramach umowy o pomocy rzeczowej Gminy Ińsko. Powiat przekazał materiał budowlany o wartości ponad 38 tysięcy zł. Całkowity koszt inwestycji to 105,5 tys. zł.

Zestawienie zamyka budowa ciągu pieszego na poboczu drogi w Kolinie, prowadzącego do przystanku PKP. Na ten cel przekazano pomoc rzeczową o łącznej wartości 49 tys. zł.