Głównej zawartości

Połączenie uniwersytetu trzeciego wieku, klubu seniora, biblioteki i gabinetu rehabilitacyjnego – tak w skrócie można opisać Dzienny Dom Seniora - WIGOR, który w dniu 26 stycznia br. uroczyście otwarty został w Suchaniu. Działalność bieżąca Domu Seniora polegać będzie na udzieleniu - osobom starszym - pomocy w czynnościach dnia codziennego.

„WIGOR” świadczyć będzie usługi edukacyjne, kulturalno-oświatowe, sportowo-rekreacyjne. Seniorzy uczestniczyć będą w zajęciach aktywizujących społecznie, ruchowych, a także w terapii zajęciowej i kinezyterapii.
Wśród zaproszonych gości, w uroczystym otwarciu Domu Seniora uczestniczyli m.in.: Pan Władysław Kosiniak – Kamysz, były Minister Pracy i Polityki Społecznej, obecnie: poseł na Sejm RP VIII kadencji; Pan Witold Ruciński - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, Pan Jarosław Rzepa – Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego.
Powstanie domu jest efektem ubiegłorocznej edycji konkursu w ramach rządowego programu wieloletniego "Senior-WIGOR", na lata 2015-2020, na dofinansowanie tego typu placówek. W 2015 r. dofinansowanie otrzymało 119 samorządów z całej Polski. W sumie przeznaczono na ten cel ponad 25,3 mln zł. Gmina Suchań na powstanie Dziennego Domu Senior - Wigor otrzymała 207 142,77 zł dotacji.