Głównej zawartości

27 stycznia podczas XIII sesji Rady Powiatu, Starosta Stargardzki Ireneusz Rogowski otrzymał medal  Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Trzy dukaty mądrości”. Jest to dowód uznania za „udzieloną pomoc i wsparcie w realizacji różnych form aktywności ludzi starszych”.

Przed rozpoczęciem obrad głos zabrali: Prezes UTW Stanisław Bartosik oraz Wiceprezes Henryk Drabiuk. Pokrótce przybliżyli działalność Uniwersytetu, który liczy obecnie pięciuset studentów. Seniorzy uczestniczą w ponad dwudziestu różnych sekcjach, m.in. informatycznej, turystycznej, plastycznej, gimnastyki, i wielu innych. Angażują się również w wiele przedsięwzięć kulturalnych i sportowych. Jak przyznał Prezes UTW Stanisław Bartosik, wśród studentów są osoby nie tylko ze Stargardu, ale także z innych miejscowości powiatu stargardzkiego.

Panowie wręczyli Staroście medal „Trzy dukaty mądrości”, dziękując za wspieranie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w realizacji różnych form aktywności intelektualnej, społecznej i finansowej. Starosta Ireneusz Rogowski podziękował za to wyróżnienie, zapewniając, że Powiat Stargardzki nadal będzie wspierał działalność UTW.


Fot. Tadeusz Surma