Głównej zawartości

O bezpieczeństwie dzieci i młodzieży podczas zimowych ferii oraz bezpieczeństwie na przejściach dla pieszych na terenie powiatu stargardzkiego, rozmawiano podczas konferencji, zorganizowanej 28 stycznia w Starostwie Powiatowym.

Do udziału w spotkaniu zaproszono m.in. dyrektorów szkół, radnych, burmistrzów i wójtów, przedstawicieli służb, straży i inspekcji, a także członków Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Stargardzie.

- Już za kilka dni rozpoczną się ferie zimowe, czyli czas odpoczynku najmłodszych mieszkańców. Dla dzieci i młodzieży jest to chwila beztroski i zabawy, a naszym zadaniem – zadaniem dorosłych, jest zapewnienie im bezpieczeństwa – powiedział na wstępie Starosta Stargardzki Ireneusz Rogowski.

Irena Agata Łucka – Członek Zarządu Powiatu i jednocześnie Przewodnicząca PRBRD przyznała, że spotkanie ma ułatwić ułożenie harmonogramu audytu przejść dla pieszych na terenie powiatu.

Pierwsza część spotkania dotyczyła zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży podczas zbliżających się ferii zimowych. O planowanych działaniach i zadaniach z tego obszaru mówili: Zastępca Komendanta Powiatowego mł. insp. Sławomir Hancewicz, Zastępca Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej st. kpt. Sławomir Łagonda, Komendant Straży Miejskiej Wiesław Dubij, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Jacek Paczewski oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Elżbieta Turska.

Monitorowanie miejsc wypoczynku dzieci i młodzieży, sprawdzanie czy obiekty, w których przebywają, spełniają wymagania sanepidu, nadzoru budowlanego, straży pożarnej, a także kontrola stanu technicznego autokarów  - to jedne z wielu działań, o jakich mówili prelegenci.

W drugiej części spotkania dokonano analizy bezpieczeństwa pieszych w powiecie stargardzkim. Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Szczecinie mł. insp. Grzegorz Sudakow zwrócił uwagę na mniejszą liczbę wypadków z potrąceniem pieszych w 2015 roku w porównaniu do 2014. Przyznał również, że istotny wpływ na wzmocnienie bezpieczeństwa w powiecie stargardzkim mają działania Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Stargardzie. Naczelnik zachęcał ponadto do korzystania z aplikacji „Sprawdź autobus”. Na stronie www.bezpiecznyautobus.gov.pl wystarczy wpisać numer rejestracyjny autokaru, aby otrzymać informacje m.in. o roku produkcji, badaniach technicznych i ubezpieczeniu pojazdu.

Krzysztof Kozłowski z Wydziału Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Stargardzie omówił tematykę zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych. Zwrócił uwagę na to, co stwarza zagrożenia na przejściach dla pieszych, a także, jakie rozwiązania mogą wzmocnić bezpieczeństwo.

Spotkanie zakończyła dyskusja. 


Fot. Tadeusz Surma; Powiat Stargardzki