Głównej zawartości

30 stycznia br. w hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu odbyło się uroczyste przekazanie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Chociwelskiej Ochotniczej Staży Pożarnej.

Doskonale wyposażony samochód kosztował blisko 718 tys. zł, a jego zakup możliwy był dzięki dofinansowaniu z następujących źródeł:
1) Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, które za pośrednictwem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP - w kwocie 150 000,00 zł,
2) Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej – w kwocie 100 000,00 zł,
3) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Szczecinie - w kwocie 100 000,00 zł,
4) Powiatu Stargardzkiego - w kwocie 30 000,00 zł,
5) Gminy Chociwel - w kwocie 338 200,00 zł.

Uroczystego przekazania dokonali: Pan Stanisław Szymczak – Burmistrz Chociwla, Pan Stanisław Kopeć – Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Pan Sławomir Łagonda - Zastępca Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie, Pan Jan Sachs - Dyrektor ds. środków krajowych WFOŚiGW oraz Pan Ireneusz Rogowski - Starosta Stargardzki.
Ksiądz proboszcz Piotr Kurzaj dokonał poświęcenia samochodu.

Foto: UM Chociwel