Głównej zawartości

Stosownie do zapisów uchwały Nr XIII/163/16 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Zarząd Powiatu Stargardzkiego ogłasza nabór kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego na kadencję 2016-2019.

Szczegóły w załączniku.