Głównej zawartości

Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego opracowało koncepcję sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego. Kluczowe trasy będą przebiegać również przez powiat stargardzki i właśnie na ten temat dyskutowano podczas roboczego spotkania, zorganizowanego 17 lutego w starostwie.

Z Wicemarszałkiem Tomaszem Sobierajem oraz przedstawicielką Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej WZ, spotkali się: Zarząd Powiatu Stargardzkiego, burmistrzowie i wójtowie oraz dyrektorzy: Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, Wydziału Planowania i Rozwoju w Starostwie Powiatowym, Zarządu Dróg Powiatowych i Zespołu Szkół nr 1 w Stargardzie.

Województwo Zachodniopomorskie w 2015 roku przystąpiło do realizacji spójnej koncepcji sieci tras rowerowych. Misją projektu jest promocja turystyki rowerowej na Pomorzu Zachodnim. Głównym celem koncepcji było wyznaczenie przebiegu głównych wojewódzkich turystycznych tras rowerowych. Prace nad projektem obejmowały przeprowadzenie wstępnych analiz generatorów ruchu, potencjalnych tras, istniejących istotnych szlaków, zebranie i weryfikację informacji o istniejących i planowanych drogach i szlakach od gmin i lasów, sporządzenie map oraz prace terenowe.

Szczegółowe dane i informacje zebrane podczas analiz stanu zagospodarowania turystyki rowerowej w województwie posłużyły jako podstawa do zaprojektowania przebiegu 12 głównych korytarzy tras rowerowych. Wskazano 4 trasy główne priorytetowe, które zostały szczegółowo opracowane. Najważniejszym założeniem jest stworzenie nowej infrastruktury, która w połączeniu z już istniejącą, stworzy jedną wspólną sieć. Na spotkaniu w starostwie zaprezentowano warianty tras przebiegających przez powiat stargardzki.

Więcej o koncepcji można przeczytać na stronie: http://www.rowery.rbgp.pl/