Głównej zawartości

Trwają prace nad stworzeniem krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce. Ma być to ważne źródło informacji o newralgicznych miejscach, zarówno dla Policji, jak i społeczeństwa. Mapa ma powstać przy udziale mieszkańców oraz lokalnych instytucji, dlatego w kraju organizowane są konsultacje społeczne. Jedno z takich spotkań – dotyczące terenu powiatu stargardzkiego – miało miejsce dziś w starostwie.

Do udziału w spotkaniu zorganizowanym przez Komendę Powiatową Policji w Stargardzie zaproszono m.in. wójtów i burmistrzów, przedstawicieli Starostwa Powiatowego i Urzędu Miejskiego w Stargardzie, prokuratury, służb mundurowych, szpitala, sanepidu, urzędu celnego i nadleśnictwa.

Komendant Powiatowy Policji w Stargardzie insp. Leszek Ciarkowski przyznał, że 2015 rok był udany pod względem walki z przestępczością. Na uwagę zasługuje wskaźnik wykrywalności, który wyniósł 76%.  Zaznaczył, że jest to efekt ciężkiej pracy policjantów, a także dobrej współpracy z samorządami oraz instytucjami z powiatu stargardzkiego.

Komendant odnotowywał sugestie i uwagi. Na miejsca w powiecie wymagające szczególnej uwagi Policji wskazywali m.in.: przedstawiciel Służby Ochrony Kolei, Burmistrz Suchania Stanisława Bodnar, Prezes OSiR Beata Radziszewska oraz Dyrektor MDK Elżbieta Szumska.

Wnioski  i zgłoszone propozycje mają pomóc w określeniu skali i rodzaju zagrożeń występujących na terenie powiatu, a tym samym na racjonalne kierowanie sił i środków Policji w miejsca, gdzie należy zwiększyć bezpieczeństwo. Wszystkie uwagi zostaną przekazane do Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, a następnie do Komendy Głównej. Tam posłużą do opracowania mapy zagrożeń. 


Fot. Powiat Stargardzki