Głównej zawartości

W ostatnich dniach Zespół Szkół Budowlano-Technicznych w Stargardzie otrzymał grant od Fundacji Grupy PKP w ramach projektu „Z kolei szkoła…”. Jest to sprzęt komputerowy w liczbie 15 jednostek. Wzbogaci on zasoby informatyczne ZSBT niezbędne przy realizacji efektów nauczania przewidzianych w klasie o profilu Technik Dróg i Mostów Kolejowych.

W Zespole Szkół Budowlano-Technicznych kształci się klasa o profilu Technik Dróg i Mostów Kolejowych, której patronuje PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Młodzież ucząca się w tej klasie jest objęta programem stypendialnym fundowanym właśnie przez kolej. Stypendium naukowe wynosi 300 zł - 500 zł miesięcznie od drugiego semestru nauki. Uczeń, który utrzyma stypendium przez cały okres nauki, jest w stanie zarobić 14 000 zł. Stypendyście po skończeniu szkoły gwarantuje się zatrudnienie w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Tekst i foto: ZSBT