Głównej zawartości

W miniony piątek, w siedzibie Starostwa Powiatowego, odbyło się pierwsze z cyklu zaplanowanych na 2016 r. spotkań edukacyjnych dla diabetyków. Spotkania mają na celu zwiększenie wiedzy i świadomości na temat cukrzycy.

Tematyka poruszana na spotkaniu to: kształtowanie prozdrowotnych postaw i zachowań, związanych z prawidłowym żywieniem w zakresie aktywności fizycznej oraz włączenie pacjenta do aktywnej współpracy w procesie samoopieki i samokontroli.

Następne spotkanie odbędzie się już 18 marca 2016 r. o godz. 14:00, w Siedzibie Starostwa Powiatowego w Stargardzie przy ul. Skarbowej 1, sala 103 (I piętro).