Głównej zawartości

Szanowni Państwo, zapraszamy do zgłaszania kandydatów z organizacji pozarządowych w celu dokonywania oceny ofert złożonych w otwartych konkursach ofert, organizowanych przez Powiat Stargardzki. Pełna treść ogłoszenia zamieszczona jest na stronie biuletynu informacji publicznej pod adresem: http://bip.powiatstargardzki.pl/strony/16185.dhtml

Otwarte konkursy ofert ogłaszane będą zgodnie z założeniami Programu współpracy Powiatu Stargardzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 r. przyjętego uchwałą Nr XI/140/15 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 25 listopada 2015 r. Procedury konkursowe dotyczyć będą sfery określonej w art. 4 ustawy tj.  zadań w obszarze ochrony i promocji zdrowia.