Głównej zawartości

Komendant Powiatowy Policji w Stargardzie insp. Leszek Ciarkowski wspólnie z zastępcą mł. insp. Sławomirem Hancewiczem w dniu 26 lutego br., w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie, przedstawili wyniki pracy poszczególnych pionów komendy oraz stan bezpieczeństwa na terenie powiatu w 2015 r.

Stargardzcy policjanci w minionym roku przeprowadzili 28 645 interwencji, legitymując przy tym ponad 78 895 osób i przeprowadzając ponad 12 925 wywiadów oraz ustaleń dla sądów, prokuratury, a także innych instytucji. Mięli na uwadze także bezpieczeństwo na drogach, gdzie odnotowano 37 wypadków.
Podczas odprawy omówiono również przedsięwzięcia i inicjatywy prewencyjne, mające wpływ na poprawę bezpieczeństwa na terenie całego powiatu oraz szereg programów i działań prewencyjnych, realizowanych w roku ubiegłym.

Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie - nadinsp. Jarosław Sawicki, pozytywnie ocenił pracę stargardzkich policjantów i osiągnięte wyniki.

Foto: T. Surma