Głównej zawartości

29 lutego br. Książnica Stargardzka otworzyła Filię Nr 2 przy ul. Tańskiego na Osiedlu Lotnisko w Stargardzie. Mieszkańcy Lotniska i Kluczewa będą mieli dostęp do 2.600 książek i części czytelniczej oraz 3 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym Książnica realizuje zadania gminy w zakresie  czytelnictwa. Powiat ma także obowiązek prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym, ale może to zadanie powierzyć innej jednostce samorządu. Mając powyższe za podstawę w dniu 3 lipca 2002 r. podpisane zostało porozumienie z Gminą – Miastem Stargardem Szczecińskim w sprawie wykonywania zadania powiatowej biblioteki publicznej ze wskazaniem na Książnicę Stargardzką. Na realizację zadania w 2016 r. zaplanowano kwotę 105.000,00 zł.

Od 3 marca 2016 r. Filia Nr 2 czynna będzie w czwartki i piątki od godziny 10:00 do 18:00 oraz w soboty od godziny 10:00 do 16:00.

FOTO: T. Surma