Głównej zawartości

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ustanowiony został uchwałą Sejmu z dnia 3 lutego 2011 r. jako: „wyraz hołdu żołnierzom drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny”.

Z tej okazji Prezydent Miasta – Gminy Stargard wraz z ks. Dziekanem Adamem Staszczakiem – Proboszczem Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Józefa zaprosili przedstawicieli samorządów, organizacji społecznych i kombatanckich, młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz mieszkańców miasta do wspólnego złożenia HOŁDU Żołnierzom Niezłomnym. Wspólny hołd oddany został podczas uroczystej Mszy Świętej w kościele p.w. Św. Józefa w Stargardzie.
Następnie zaproszeni goście złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniająca Żołnierzy Wyklętych Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość WiN działających w Stargardzie w latach 1945 – 1947.
Powiat Stargardzki reprezentowali Starosta Stargardzki – Pan Ireneusz Rogowski oraz Członek Zarządu Powiatu - Pan Adam Chrałowicz.

Chwała Bohaterom!

Foto: T. Surma