Głównej zawartości

Komendant Powiatowy Policji w Stargardzie zaprasza do udziału w debacie dotyczącej stanu bezpieczeństwa w rejonie ulic: Pierwszej Brygady, Towarowej, Bema, Różanej, Spokojnej, Jesiennej, Letniej, Przerwy Tetmajera, Kościuszki oraz wszystkich wewnątrz wskazanego kwartału. Debata odbędzie się w środę 9 marca 2016 r. w godzinach od 17.00 do 19.00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 7 - Plac Majdanek 13.

Debata ma na celu zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań mieszkańców ww. ulic, wymianę informacji, a przede wszystkim koordynację działań policji oraz administracji samorządowej ze społecznością lokalną. Podczas wspólnej dyskusji wypracowane zostaną metody działania Policji na wskazanym terenie.