Głównej zawartości

5 marca Zespół Szkół Budowlano-Technicznych w Stargardzie był organizatorem i gospodarzem XXIX Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych na etapie okręgowym. Udział w konkursie wzięły reprezentacje pięciu szkół ponadgimnazjalnych.

Były to: Zespół Szkół Budowlanych ze Szczecina, Zespół Szkół Nr 7 z Koszalina, Zespół Szkół Budowlanych i Samochodowych z Gorzowa, Zespół Szkół Nr 2 z Wałcza, Zespół Szkół Budowlano-Technicznych ze Stargardu.

Uczestnicy Olimpiady to najlepsi uczniowie ze szkół budowlanych okręgu szczecińskiego, wyłonieni po eliminacjach szkolnych. Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych organizowana jest nieprzerwanie od 1987 r. Znajduje się w rejestrze olimpiad przedmiotowych MEN. Przygotowując się do udziału w zawodach, uczniowie rozwijają zainteresowania budownictwem oraz pogłębiają wiedzę i umiejętności budowlane, zapoznają się z najnowszymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi i technologicznymi, są zachęcani do rozwijania swoich uzdolnień.

Trzech najwyżej uplasowanych uczniów będzie reprezentować okręg szczeciński na etapie centralnym, który skupia najlepszych uczniów ze szkół budowlanych z całej Polski. Uczestnicy będą walczyć o zwolnienie z egzaminu zawodowego i o indeks uczelni technicznych.

Zespół Szkół Budowlano-Technicznych reprezentowali uczniowie z klasy III A TZ: Krzysztof Bukowski, Wiesław Lipa i Bartłomiej Chrząstek.

Organizacją Olimpiady wsparli: Powiat Stargardzki, Miasto Stargard oraz firmy: Samsung, Mega, Atlas, Rockwool, Marbud.