Głównej zawartości

Od początku lutego do 7 marca trwała kwalifikacja wojskowa dla osób zamieszkałych na terenie powiatu stargardzkiego. W poniedziałek Starosta Stargardzki Ireneusz Rogowski podziękował Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację kwalifikacji i jej sprawne przeprowadzenie. 

Powiatowa Komisja Lekarska pracowała w lokalu stargardzkiego szpitala. Przez ponad miesiąc dokonywała tam oceny zdolności do czynnej służby wojskowej mężczyzn i kobiet, którzy z chwilą otrzymania odpowiedniej kategorii, zostali przeniesieni do rezerwy, a ochotnicy – po  spełnieniu odpowiednich kryteriów – do wojskowej służby zawodowej. Przebadano ok. 700 osób, w tym 21 kobiet.

Starosta podziękował wszystkim za wkład i zaangażowanie, dzięki którym kwalifikacja przebiegała bez zastrzeżeń i zakłóceń, a także wyraził nadzieję na tak dobrą współpracę w przyszłym roku.

Podziękowania otrzymali: Przewodnicząca PKL Alina Bocianiak, Agata Janczura, Stanisława Krawczyk, Jadwiga Biernacka, Renata Gibas, Jolanta Agnieszka Urbanowicz, Agnieszka Bukowska, Danuta Konieczny oraz Wojciech Posyniak. W spotkaniu wziął również udział ppłk Marek Nowak - Wojskowy Komendant Uzupełnień w Stargardzie.