Głównej zawartości

Kolejne posiedzenie Powiatowej Rady Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym odbyło się 7 marca w Starostwie Powiatowym w Stargardzie. Jednym z najważniejszych tematów, poruszonych podczas spotkania, była organizacja powiatowych eliminacji do Ogólnopolskiego Turnieju „Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym”.

Eliminacje w Stargardzie od lat organizuje Komenda Powiatowa Policji. W tym roku, w celu zachęcenia do udziału jak największej liczby uczestników i tym samym zwiększenia jego zasięgu, włączyła się Powiatowa Rada BRD. Na poniedziałkowym posiedzeniu powołany został komitet organizacyjny, a także wstępnie omówiono sprawy związane z przygotowaniem turnieju. Przewodnicząca Rady Irena Agata Łucka zwróciła się z prośbą do wójtów i burmistrzów gmin powiatu stargardzkiego o wsparcie promocji i zachęcanie szkół do udziału w eliminacjach powiatowych.

W dalszej części spotkania omówiono obszary współpracy z Zachodniopomorską Radą Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Ponadto, przyjęto propozycje priorytetowych działań do Regionalnego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2016-2020, w obszarach takich jak: „bezpieczny człowiek”, „bezpieczny pojazd”, „bezpieczne drogi”, „bezpieczna prędkość”. Omówiono także założenia i przykładowe raporty audytów przejść dla pieszych oraz przedstawiono koncepcję poprawy bezpieczeństwa w ciągu ulicy Konopnickiej.

Sukcesem zakończyło się wystąpienie Powiatowej Rady do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w celu wzmocnienia bezpieczeństwa w ciągu drogi krajowej nr 20 w Stargardzie (skrzyżowanie ul. Gdyńskiej, Szosy Maszewskiej). Inwestycja została zamieszczona w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2016-2020. Przedstawiciel GDDKiA Jerzy Grzesiak, obecny na poniedziałkowych obradach, poinformował, że inwestycja znajduje się obecnie w fazie projektowej.