Głównej zawartości

14 marca w Szczecinie odbyła się konferencja prasowa na temat projektu Ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i produkcji komplementarnej. Założenia ustawy przedstawili: Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marek Gróbarczyk, Podsekretarz Stanu w MGMiŻŚ Paweł Brzezicki oraz Minister Finansów Paweł Szałamacha. W konferencji wziął udział Starosta Stargardzki Ireneusz Rogowski.

Prezentacja projektu miała miejsce w historycznej świetlicy na terenie zlikwidowanej Stoczni Szczecińskiej – tu 30 sierpnia 1980 r. przedstawiciele protestujących robotników podpisali ze stroną rządową porozumienie kończące strajki na Pomorzu Zachodnim dające polskim robotnikom prawo tworzenia wolnych związków zawodowych

Ustawa stwarza ramy prawne, organizacyjne i finansowe zapewniające rozwój istniejących i tworzenie nowych podmiotów gospodarczych, które zyskają zdolności zawierania kontraktów i budowy nowych statków morskich, a także śródlądowych i staną się konkurencyjne na rynku globalnym. Ma być stymulatorem rozwoju podmiotów w ramach produkcji komplementarnej w sektorze okrętowym. Umożliwi objęcie statusem specjalnych stref m.in. gruntów przeznaczonych na produkcję okrętową: nie będących własnością Skarbu Państwa, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego albo związku komunalnego.

Ustawa ma przyczynić się do wykorzystania ogromnego potencjału stoczniowego, przywrócić sektorowi okrętowemu należną pozycję „koła zamachowego” gospodarki morskiej, generującego tysiące miejsc pracy, spowodować, by biura projektowe zaczęły pracować na rzecz polskich stoczni i dla nich tworzyły innowacyjne projekty. Ustawa, według zapowiedzi MGMiŻŚ, ma wejść w życie w styczniu 2017 r.


Źródło: szczecin.uw.gov.pl