Głównej zawartości

Dziś w Starostwie gościliśmy Panią Mirosławę Gejzę oraz Pana Bartosza Ignatowicza - przedstawicieli Fundacji „Szansa dla Niewidomych”. Fundacja prowadzi specjalistyczne poradnictwo skierowane do osób niewidomych, niedowidzących i ich rodzin oraz konsultacje dla przedstawicieli instytucji i organizacji, które mają za zadanie im pomagać.

Przedstawiciele fundacji prezentowali sprzęt mający ułatwiać poruszanie się osób niedowidzących i niewidomych w przestrzeni publicznej (m.in. dotykowe tablice informacyjne, plany poruszania się po instytucji, oznakowania poziome). W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele instytucji publicznych z terenu powiatu.