Głównej zawartości

W dniu 10 marca odbyło się pierwsze posiedzenie zespołu ds. monitoringu  realizacji Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Stargardzkiego na lata 2015-2018. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele gmin z terenu powiatu stargardzkiego oraz  wydziałów Starostwa Powiatowego w Stargardzie.

Zadaniem Zespołu  jest podejmowanie działań dotyczących inicjowania, wspierania oraz koordynowania  prac z dziedziny ochrony i opieki nad zabytkami, a także upowszechniania i promowania dziedzictwa kulturowego.

Na dzisiejsze spotkanie przyjęła zaproszenie pani Ewa Kulesza-Szerniewicz, przedstawicielka Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz przedstawiciele gmin: Kobylanka, Chociwel, Ińsko, Stargard, miasta Stargard, Marianowo, Stara Dąbrowa.

Poruszono tematykę obowiązku samorządów dotyczącą posiadania Gminnych Programów Ochrony Zabytków oraz Gminnej Ewidencji Zabytków, dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.


Fot. Tadeusz Surma