Głównej zawartości

W środę 16 marca w Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie odbyło się spotkanie zorganizowane przez Stargardzką Agencję Rozwoju Lokalnego. Uczestniczyła w nim delegacja z Niemiec – w osobach Dyrektora Powiatowego Centrum Cechu Rzemiosła Rugia-Straslund Północne Pomorze Przednie Uwe Ambrosata oraz koordynatora projektów transgranicznych Izabeli Tarnowskiej–Knuzika.

Ze strony polskiej w spotkaniu uczestniczyli: Wicestarosta Iwona Wiśniewska, Prezes SARL Krzysztof  Kowalczyk, project manager SARL Michał Kieliszak, Dyrektor CKP w Stargardzie Henryk Szymczak oraz Dyrektor ZS 1 w Stargardzie Tomasz Korytkowski.

Głównym tematem spotkania było omówienie możliwości nawiązania współpracy w zakresie kształcenia zawodowego, zorganizowania wymiany młodzieży oraz wspólnej realizacji projektów transgranicznych przez placówki oświatowe Powiatu Stargardzkiego i Meklemburgii Pomorza Przedniego.

Wicestarosta Iwona Wiśniewska, nakreśliła ramy dalszej współpracy międzyregionalnej, a goście z Niemiec mieli możliwość zobaczyć w jakich warunkach odbywa się nauczanie zawodowe w Centrum Kształcenia Praktycznego.

Było to kolejne polsko-niemieckie spotkanie. W lutym polska delegacja gościła w Stralsundzie. A następne jest już w planach i ma odbyć się po otwarciu regionalnego centrum kształcenia zawodowego w powiecie stralsundzkim.


Fot. Tadeusz Surma