Głównej zawartości

W środę 23 marca odbyła się XV sesja Rady Powiatu Stargardzkiego. Przed jej rozpoczęciem, radni oraz goście, uczcili pamięć ofiar ataków terrorystycznych w Brukseli minutą ciszy. Podczas obrad obecni byli przedstawiciele służb, straży i inspekcji z powiatu stargardzkiego, gdyż część uchwał dotyczyła przyjęcia sprawozdań i informacji z ich działalności w 2015 roku. 

Sprawozdania i informacje przygotowali: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, Powiatowy Lekarz Weterynarii, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, Komendant Powiatowy Policji oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej. Dodatkowo do sprawozdań z działalności za 2015 rok, dołączono informacje o stanie bezpieczeństwa sanitarnego, weterynaryjnego, o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego, a także o ochronie przeciwpożarowej i zagrożeniach pożarowych na terenie powiatu stargardzkiego.

Radni głosowali także nad uchwałami w sprawie przyjęcia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie stargardzkim.

Z treścią wszystkich dokumentów można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Stargardzkiego.


Fot. Tadeusz Surma