Głównej zawartości

Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Szczecinie otrzymała w trwały zarząd dotychczas użytkowany budynek Ośrodka Szkolenia i Wychowania. 30 marca w Starostwie Powiatowym w Stargardzie odbyło się podpisanie protokołu przekazania.

Do tej pory budynek był użytkowany na zasadach określonych umową o korzystaniu z mienia. W środę oficjalny protokół przekazania w imieniu Komendanta Głównego Marka Surmacza podpisał Komendant Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendy  Ochotniczych Hufców Pracy w  Szczecinie Tomasz Namieciński, w obecności Dyrektora Biura Dariusza Pisarskiego.

Dokumenty oficjalnie wręczył Starosta Stargardzki Ireneusz Rogowski, wyrażając przekonanie, że takie rozwiązanie znacznie usprawni funkcjonowanie regionalnego Ośrodka Ochotniczych Hufców Pracy oraz pozwoli na pozyskanie środków na dalsze inwestycje.

Komendant Wojewódzki podziękował Panu Staroście i zapewnił, że tak  jak dotychczas, placówka będzie wykonywała zadania opiekuńczo-wychowawcze dla młodzieży, będąc dla niej miejscem rozwoju i zdobywania nowych kwalifikacji, stwarzających większe szanse na lokalnym rynku pracy.