Głównej zawartości

O tym, jak powinna być finansowana oświata rozmawiano podczas zachodniopomorskiej debaty 6 kwietnia. W auli Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego spotkali się: Wiceminister Edukacji Narodowej Maciej Kopeć, Wojewoda Zachodniopomorski Piotr Jania, parlamentarzyści, przedstawiciele kuratorium oświaty, samorządów oraz szkół. W debacie wziął również udział Starosta Stargardzki Ireneusz Rogowski.

Łącznie na temat finansowania edukacji w Polsce dyskutowało ponad czterysta osób. Rozważano, która z form jest najbardziej odpowiednia: dotacja celowa, subwencja oświatowa czy też dochody własne samorządów. Poruszono kwestię struktury wydatków na oświatę, źródła finansowania różnych zadań oraz ich podziału między stroną rządową a samorządową.

Była to trzecia z czterech planowanych debat wojewódzkich na ten temat. Wcześniejsze odbyły się we Wrocławiu i Rzeszowie, a kolejna będzie miała miejsce 25 kwietnia w Kielcach. Organizatorem debaty w Szczecinie był Wojewoda Zachodniopomorski Piotr Jania.

Fot.: men.gov.pl